kreativa studier

Aktuellt

 

 

 

Nu under våren 2017 är det dags för fjärde årets studerande att ta itu med sina lärdomsprov. Det är fråga om olika beställningsarbeten där de studerande jobbar med olika typer av projekt för kunder. Projekten är av både privat och offentlig karaktär.

 

Projekten kommer under maj månad att presenteras i en utställning tillsammans med grafisk design på Tobaksmagasinet i Jakobstad.

 

 

Den andra årskursen inom inredningsdesign kommer, förutom alla kurser inom skolans ramar, också att under vårterminen -som team - åta sig ett större inredningsprojekt där vi åter igen får jobba med beställare och kund.

 

 

inredningsdesign utbildning jakobstad novia sisustussuunnittelu koulutus pietarsaari novia