kreativa studier
| Jessica Kattil |

 

 

 

 

 

 

Jessica Kattil

Planering av offentligt utrymme. YA Närpes
| Isabella Sundqvist |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Sundqvist

Planering av sommarboende. Exteriör och interiör.