Utbildningen som är på högskolenivå leder till examen Formgivare YH (bachelor) omfattar 240 studiepoäng och tar fyra år i anspråk. Utbildningsspråket är svenska. Den individuella handledningen kan också vid behov ske på finska eller engelska.

 

Inredningsdesign

Utbildningen inom inredningsdesign är den enda svenskspråkiga, på högskolenivå, i Finland.Studerande har möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för inredningsplanerarare, Inredningsplanerarna SI r.f.  (Sisustussuunnittelijat SI ry)

 

Att studera inredningsdesign

Att studera inredningsdesign ger dig kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Du utvecklar din kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel.

Under studietiden lär du dig jobba i skolans olika verkstäder, där du kan förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov, produkter såsom möbler och andra inredningselement, tryckta inredningstextilier etc.
Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängterar vi betydelsen av kommunikationen mellan människor, dvs. kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare. Du lär dig presentera dina idéer visuellt, skriftligt och muntligt , samt arbeta i team.

(Man kan inte jämföra denna högskoleutbildning med den ettåriga yrkesutbildning som i Sverige kallas yrkeshögskola. Tyvärr uppstår det ibland förvirring kring detta liknande begrepp för helt olika typer av utbildningar i Sverige och Finland).

Arbete efter examen

Efter examen (Formgivare YH) kan du arbeta som egen företagare eller frilans, på en arkitekt- eller inredningsplaneringsbyråer eller inom designindustrin. Arbetsbilden är ofta mycket varierande och innebär alltid samarbete mellan människor och deras behov. Du kan planera och inreda både privata och offentliga rum men också temporära rum, t.ex. scenografier, mässmontrar, utställningar. Du kan jobba med designtjänster och med kreativa och visuella problemlösningar i olika sammanhang.

Praktik

Under praktikperioden har man möjlighet att fördjupa sig inom ett mer specifikt designområde som stöder den egna profileringen.

Praktiken har studerandena oftast avlagt i Finland men även i Sverige, Danmark, Portugal, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. Under praktikperioden arbetar du med professionella yrkesutövare eller på designbyråer. Praktikperioderna omfattar 30 studiepoäng vilket innebär ungefär 20 arbetsveckor.

Internationellt samarbete

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyten med högskolor i Portugal, Lettland, Tyskland, Schweiz, Irland och skolor i Norden, Italien och Kina. Deltagande i internationella mässor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.

Deltagande i internationella mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.


Instagram


ANSÖKAN GÖRS HÄR: STUDIEINFO.FI

Mer ingående information om Novia via den här länken:

www.novia.fi