Examensarbete

Målet för examensarbete är att studeranden utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa hens kunskaper och färdigheter. Examensarbete är ett självständigt arbete som är yrkesinriktat och vars syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper. Examensarbetet kan bestå av interna och /eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara: inredningsplanering, konceptplanering och eventuell tillhörande produktplanering. Uppdraget bör vara inom det egna yrkesområdet. Till examensarbetet hör även en skriftlig dokumentation samt en offentlig presentation och bedömning.

 
Inreningsdesign: Oskar Jantunen, co-working space

Inreningsdesign: Oskar Jantunen, co-working space