Sisustus- ja tilasuunnittelun opinnot perehdyttävät sinut tilojen eri tehtäviin, muotoiluun, materiaaleihin, valaistukseen, pintojen väreihin ja somistukseen.

 

Opintoihin sisältyy sekä teoreettisia aineita että käytännön tehtäviä, joissa käytetään työvälineinä mm. piirtämistä, sommittelua ja kolmiulotteista hahmottamista. Opiskelijana työskentelet yhteistyöprojekteissa yrityselämässä tai projekteissa, jotka toteutetaan koulun sisäisinä. Projektit ovat joko julkisia tai yksityisiä. Painopiste on ihmisten tarpeissa ja viihtyvyydessä.

Opiskeluaikana opit työskentelemään koulun eri työpajoissa, joissa voit toteuttaa ja kehitellä tuotteita tilan eri tarpeisiin. Tuotteita ovat esimerkiksi huonekalut ja muut sisustuselementit, painetut sisustustekstiilit jne. Suunnitteluprosessi aloitetaan usein ideointityöllä, jota seuraa luonnostelu ja pienoismallin rakentaminen. Opiskeluaikana aikaansaannoksesi esitellään erilaisilla designmessuilla ja näyttelyissä.

Jo opiskeluaikana on tärkeää luoda suhteita työelämään ja siksi korostamme ihmisten välistä viestintää, eli viestintää tilaajan, valmistajan ja käyttäjän välillä. Opit esittelemään ideasi visuaalisesti, kirjallisesti ja suullisesti.

Muotoilusuunnittelun koulutusohjelmassa painotamme tuttavallista ilmapiiriä, ja henkilökohtainen ohjaus on tärkeää jokaisen opiskelijan kohdalla.

Tutkinnon jälkeen

Tutkinnon (Muotoilija AMK) jälkeen voit työskennellä omassa yrityksessäsi tai freelanceyrittäjänä, arkkitehti- tai sisustustoimistoissa tai designalalla. Työnkuva on usein hyvin vaihteleva ja tärkeä osa sitä on aina ihmiset, ja heidän tarpeensa. Voit suunnitella ja sisustaa sekä yksityisiä että julkisia tiloja, mutta myös väliaikaisia tiloja, esim. lavasteita, messuosastoja, näyttelytiloja. Voit myös tarjota designpalveluja sekä luovia ja visuaalisia ongelmanratkaisuja eri yhteyksissä.

Työharjoittelu

Muotoiluosaston opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelun useimmiten Suomessa, mutta myös Ruotsissa, Tanskassa, Portugalissa, Isossa-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa ja USA:ssa. Työharjoittelun aikana työskentelet ammatinharjoittajien kanssa tai suunnittelutoimistoissa. Työharjoittelu on 30 opintopistettä, eli noin 20 työviikkoa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opiskeluaikana sinulla on mahdollisuus opiskella myös tietty aika ulkomailla. Ammattikorkeakoulu Novialla on yhteistyösopimus ammattikorkeakoulujen kanssa Pohjoismaissa, Euroopassa, ja Aasiassa. Muotoilulla on Erasmus-ohjelman kautta sopimus seuraavien koulujen kanssa: Instituto Superior de Humanidades Technologas (Lissabon, Portugali), Art Academy Latvia (Latvia), Muthesius Kunsthochschule (Saksa) ja Hochschule Luzern Design & Kunst (Sveitsi).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoite on, että sinä kehität ja myös esittelet kykyäsi soveltaa taitojasi ja valmiuksiasi. Opinnäytetyö on itsenäinen työ, joka koostuu kolmesta osasta:

  1. Itsenäinen tuote tai toimeksianto ulkopuoliselta tilaajalta.
  2. Kirjallinen dokumentointi
  3. Julkinen opinnäytetyön esittely.