Projekt ”Brankis”

 

Andra årskursens studerande planerade och förverkligade ett inredningsuppdrag under hösten 2017. Uppdraget var ett beställningsarbete.

Projektets syfte var att inreda en artist-in-residence lägenhet, för artister som vistas i Jakobstad under en kort period. Lägenheten innefattade två rum och kök och finns belägen i det anrika Brandkårshuset i Jakobstad.

Studerandena hade kontinuerliga möten med uppdragsgivaren, bekantade sig med byggnadens historia, gjorde en mood-board för att kunna definiera målgruppen och deras behov, ritade bottenplan, gjorde layout, rumskort, ritade interiörerna i 3D-program gjorde all praktiska arbeten såsom att modifiera möbler, presenterade sina plan för beställaren. Därtill planerades och förverkligades en utställning som presenterades i utställningslokalen på campus Allegro.

 

 
Bottenplan över Artist in Residence-lägenhet.

Bottenplan över Artist in Residence-lägenhet.


Trollflöjten & Natten är ännu ung

 

En stor del av utbildningarna inom yrkeshögskolan Novia (musikutbildningarna, inredningsdesign, grafisk design, fotoutbildningen (medianom), bildkonst) medverkade i samarbete med musikutbildningen inom yrkeshögskolan Centria för att med gemensamma krafter producera och framföra W.A. Mozarts opera Trollflöjten. Operan framfördes av två rollbesättningar, kör samt instrumentensemble som bestod av 18 musiker. Dialogen översattes till svenska och finska medan vokalpartierna sjöngs på tyska.

Novias utbildning inom inredningsdesign, tredje årets studerande, planerade och förverkligade scenografin som var en moderniserad version av den över 200 år gamla operan. Därutöver stod de studerande för en stor del av tillverkningen av planeringen och tillverkningen av rekvisitan.

Operan framfördes dels i Schaumansalen i Campus allegro i Jakobstad, dels i kammarmusiksalen i Karleby varför scenografin måste vara flexibel o tillverkad i moduler – vilket medförde en del utmaningar i den kreativa processen.

En tidigare liknande uppsättning, där många av Novias utbildningar var involverade, var den nyskrivna musikalen Natten är ännu ung som även den framfördes i Schaumansalen. Utbildningen för Inredningsdesign (årskurs 3) planerade och tillverkade scenografin.

Test av scenografin till Tollflöjten.

Test av scenografin till Tollflöjten.

Från musikalen Natten är ännu ung.

Från musikalen Natten är ännu ung.

 

Möbelplanering och Projekt Pop-up

 

Produktplanering är en del av Inredningsdesignstudierna under den tredje årskursen. Studerandena har då möjlighet att designa och tillverka sin egen produkt i verkstäderna.

Under studietidens sista ställde studerande ut sina möbler (prototyper) samt andra produkter som producerats under studietiden i en pop-up-shop i stadens centrum.

Pop-up-shopen fungerade dessutom som en ypperlig mötesplats för regionens människor, som är intresserade av inredning, möbler och design.

Under pop-up-projektet hade studeranden möjlighet att marknadsföra sitt kunnande inom inredningsdesign, knyta kontakter med möjliga kunder och höja sina kompetenser inom entreprenörskap, som är yrkeshögskolan Novias fokusområde inom kulturen.

Studerandenas roll var mycket viktig i projektet och de hade ansvar för Pop up Inredningsbutikens planering, utförande och den övriga verksamheten.

Denna typ av projekt stöder inredningsstuderandenas professionella identitet och dess utvecklig.

 
Linda Antbacka — Te&Tå

Linda Antbacka — Te&Tå

Jenny Wide — Pino | Foto: Santeri Jutila

Jenny Wide — Pino | Foto: Santeri Jutila

Lena Ede — HappiEst, garderob för barnrum.

Lena Ede — HappiEst, garderob för barnrum.